Relationsroboten
Relationsroboten
Händelsestyrd kommunikation

Relationsroboten är ett team som assisterar företag i arbetet med att underlätta återkommande kommunikation och förbättra totalupplevelser.

I huvudsak arbetar vi med företag som säljer till företag och som har en egen säljorganisation. Vi tror på kombinationen relevant innehåll, personlig service och mycket hjärta.

Webbkakor används till statistikinsamling och sessionshantering. Insamlad data ägs av slutkund och lagras på servrar inom Sveriges gränser. Ingen information säljs vidare till tredjepart.

För mer information besök

Systembyrån.